Luggage storage Wroclaw

3 Views Comment Off

Nowocześnie zaprojektowany system przechowywania bagażu
Innowacyjnie przygotowany system przechowywania bagażu jakim jest aplikacja Odyseos jest bardzo popularny. Bagaż można zostawić w wielu dowolnych miastach, w nadzorowanym miejscu. Aplikacja działająca w ramach startupu, proponująca Laguagge storage Krakow jest łatwa w obsłudze i punkt, w jakim chce się zostawić bagaż można znaleźć szybko, abstrahując od tego, w jakim mieście się przebywa. Każdy bagaż oznaczany jest opaską z unikalnym numerem, wobec czego nie ma ryzyka, że zaginie. W aplikacji należy zaznaczyć miasto, w jakim się przebywa i sprawdzić w jakich punktach przewiduje się miejsce do pozostawienia bagażu. Podaje się datę oraz czas zostawienia i odebrania bagażu, a później opłaca usługę. Na maila przesyłany jest bezpośredni adres punktu, w jakim można przechować bagaż wraz z potwierdzeniem zrobienia transakcji. Odbywa się to w zaledwie parę minut i nie jest skomplikowane. Dlatego użytkownicy chętnie w przyszłości znowu wykorzystują aplikację.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa